שמות לבנות באות ע

שמות לבנות באות ע

שם בעברית שם באנגלית ערך גימטרי בעברית ערך נומרולוגי

עבריה

Ivriya

287

8

עגור

Agur

279

9

עגן

Ogen

123

6

עד

Ad

74

2

עד אל

Ad El

105

6

עדה

Ada

79

7

עדות

Edut

480

3

עדי

Adi

84

3

עדי חן

Adi Chen

142

7

עדי לי

Adi Li

124

7

עדיאל

Adiel

115

7

עדיאלה

Adiela

120

3

עדיה

Adaya

89

8

עדילי

Adili

124

7

עדין

Adin

134

8

עדינה

Adina

139

4

עדינו

140

5

עדית

Idit

484

7

עדלי

Edli

114

6

עדן

Eden

124

7

עדנה

Edna

129

3

עובדת

482

5

עוגן

Ogen

129

3

עודדה

Odeda

89

8

עוז

Oz

83

2

עוזיה

Uzziya

98

8

עוזית

Uzit, Ozit

493

7

עומר

Omer

316

1

עומרי

Omri

326

2

עומרית

Omrit

726

6

עונג

Oneg

129

3

עופר

Ofer

356

5

עופרה

Offra

361

1

עופרי

Ofri

366

6

עופרית

Ofrit

766

1

עופרת

Oferet

756

9

עושרה

581

5

עז

Oz

77

5

עזרי

Ezri

287

8

עזריאלה

Azriela

323

8

עטיר

Atir

289

1

עטר

Atar

279

9

עטרה

Atara

284

5

עטרת

Ateret

679

4

עידית

Idit

494

8

עידן

Idan

134

8

עיינה

Ayana

145

1

עילאי

Ilay

121

4

עילאיה

Ilayah

126

9

עילי

Ilay

120

3

עיליי

Ilay

130

4

עילית

Ilit

520

7

עילם

Eylam

150

6

עין התכלת

Ein Ha'tchelet

985

4

עינאל

Einel

161

8

עינב

Einav

132

6

עינבל

Inbal

162

9

עינבר

Inbar

332

8

עינה

Ayana

135

9

עינם

Eynam

170

8

עינן

Einan

180

9

עינת

Einat

530

8

עירא

Ira

281

2

עירד

Irad

284

5

עירון

Eron

336

3

עירית

Irit

690

6

עירם

Iram

320

5

עירן

Iran

330

6

עלאי

Ilay

111

3

עלוה

Alva

111

3

עלוית

Alvit

516

3

עלי

Eli

110

2

עליז

Aliz

117

9

עליזה

Aliza

122

5

עלית

Ilit, Elit

510

6

עלמא

Alma

141

6

עלמה

Alma

145

1

עמי

Ami

120

3

עמיה

Amya

125

8

עמיטל

Amital

159

6

עמיעז

Amioz

197

8

עמירה

Amira

325

1

עמית

Amit

520

7

עמיתי

Amiti

530

8

עמל

Amal

140

5

עמליה

Amalia

155

2

עמנואל

Emanuel

197

8

עמנואלה

Emanuela

202

4

עמק

Emek

210

3

עמרי

Omri

320

5

עמרית

Omrit

720

9

ענאל

Anael

151

7

ענב

Einav

122

5

ענבל

Inbal

152

8

ענבר

Inbar

322

7

ענג

Oneg

123

6

ענהאל

Anael

156

3

ענוג

Anog

129

3

ענוגה

Anuga

134

8

ענוה

Anava

131

5

ענווה

Anava

137

2

ענפה

Anefa

205

7

ענר

Aner

320

5

ענת

Anat

520

7

ענתי

Anati

530

8

עפר

Ofer

350

8

עפרה

Ofra

355

4

עפרי

Ofri

360

9

עפרית

Ofrit

760

4

עציונה

Etzyona

231

6

עצמונה

Atzmona

261

9

ערבה

Arava

277

7

ערגה

Erga

278

8

ערד

Arad

274

4

ערטל

Artal

309

3

ערנית

Eranit

730

1

עשהאל

Assael

406

1

עשירה

Ashira

585

9

עשרת

970

7

עתי

Atai

480

3

עתיד

Atid

484

7

עתידה

Atida

489

3

עתיר

Atir

680

5

עתירה

Atira

685

1

עתליה

Attalia

515

2

עתניאל

Atniel

561

3

עתר

Atar

670

4

עתרה

675

9

עתרת

Ateret

1070

8

שינוי גודל גופנים