עוד כותרות מובילות

נושאים מעניינים

שמות לבנות באות ה׳

שם בעברית שם באנגלית ערך גימטרי בעברית ערך נומרולוגי

הגות

Hagut

414

9

הגר

Hagar

208

1

הגרה

Hagara

213

6

הד

Hed

9

9

הדה

Hedda

14

5

הדי

Hedy

19

1

הדס

Hadas

69

6

הדסה

Hadassa

74

2

הדר

Hadar

209

2

הדרה

Hadara

214

7

הדרי

Hadari

219

3

הדריה

Hadarya

224

8

הוד

Hod

15

6

הודאל

Hodel

46

1

הודיה

Hodaya

30

3

הודייה

Hodaya

40

4

הודליה

Hodelya

60

6

הולי

Holly

51

6

הוריה

Horiya, Horaya

226

1

הטי

Hatty

24

6

היא לי

Hi Li

56

2

היא-לי

Hi-Li

56

2

היאלי

Hili

56

2

היבי

27

9

הידי

29

2

היידי

Heidi, Haydee

39

3

היילי

Hayley

65

2

היכל

Heichal

65

2

הילאור

252

9

הילאי

Hilay

56

2

הילדה

Hilda

54

9

הילה

Hila

50

5

הילי

Hili

55

1

היליי

65

2

הילית

Hilit

455

5

הילל

Hillel

75

3

הילן

95

5

הילרי

Hillary

255

3

הינדי

Hindie

79

7

הירש

Hirsh

515

2

הלה

Hela

40

4

הלי

Hali

45

9

הליה

Halya

50

5

הלית

Halit

445

4

הלל

Hillel, Hallel

65

2

הללויה

Haleluya

86

5

הללי

Haleli

75

3

הלליה

Halelya

80

8

הלן

Helen

85

4

הלנה

Hellena

90

9

הלני

Hellenic, Helleni

95

5

הנדל

Hendel

89

8

הנרייט

Henriette

284

5

הנריקה

Henrique

370

1

הראל

Harel

236

2

הראלה

Harela

241

7

הרדוף

Harduf

295

7

הרי

Harry

215

8

הרן

Haran

255

3

הרצליה

Hertzelia

340

7