שמות לבנות באות ז

שמות לבנות באות ז

שם בעברית שם באנגלית ערך גימטרי בעברית ערך נומרולוגי

ז'ולי

Julie

53

8

ז'נט

Janet

66

3

ז'קי

Jacki, Jacky

117

9

ז'קלין

Jacqueline

197

8

זאבה

Ze'eva

15

6

זאן

Jan

58

4

זהבה

Zehava

19

1

זהבי

Zehavi

24

6

זהבית

Zehavit

424

1

זהורית

Zehorit

628

7

זהר

Zohar

212

5

זהרה

Zohara, Zahara

217

1

זהרירה

Zaharira

427

4

זהרית

Zaharit

622

1

זו-לי

Zu-Li

53

8

זואי

Zoey

24

6

זואל

Zuel

44

8

זוהי

Zohi

28

1

זוהר

Zohar

218

2

זוהרה

Zohara

223

7

זוהרית

Zoharit

628

7

זוהרת

Zoheret

618

6

זויה

Zoya

28

1

זיו

Ziv

23

5

זיוה

Ziva

28

1

זיוון

Zivan

79

7

זיוית

Zivit

433

1

זיון

Zivan

73

1

זיונית

Zivanit

483

6

זילפה

Zilpa

132

6

זימרה

Zimra

262

1

זימרת

Zimrat

657

9

זימרתיה

Zimratya

672

6

זינה

Zina

72

9

זינט

Zinet

76

4

זיסי

Zisi

87

6

זיקה

Zika

122

5

זכה

Zaka

32

5

זכות

Zchut, Zakut

433

1

זכי

Zaki

37

1

זלדה

Zelda

46

1

זלי

47

2

זלפה

Zilpa

122

5

זמיר

Zamir

257

5

זמירה

Zmira

262

1

זמר

Zemer

247

4

זמרה

Zimra

252

9

זמרת

Zimrat

647

8

זמרתיה

Zimratya

662

5

זקי

Zaki

117

9

זר

Zer

207

9

זרי

Zeri

217

1

זרית

Zerit

617

5

שינוי גודל גופנים