עוד כותרות מובילות

נושאים מעניינים

שמות לבנים באות ע

שם בעברית שם באנגלית ערך גימטרי בעברית ערך נומרולוגי
עברי Ivri 282 3
עגור Agur 279 9
עגן Ogen 123 6
עגנון Agnon 179 8
עד Ad 74 2
עדי Adi 84 3
עדי חן Adi Chen 142 7
עדיאל Adiel 115 7
עדיה Adaya 89 8
עדילי Adili 124 7
עדין Adin 134 8
עדינו 140 5
עדלי Edli 114 6
עדן Eden 124 7
עובד Oved 82 1
עובדיה Ovadia 97 7
עוגן Ogen 129 3
עודד Oded 84 3
עוז Oz 83 2
עוזי Uzzi 93 3
עוזיאל Uzziel 124 7
עוזיה Uzziya 98 8
עוזר Ozer 283 4
עומר Omer 316 1
עומרי Omri 326 2
עונג Oneg 129 3
עופר Ofer 356 5
עופרי Ofri 366 6
עז Oz 77 5
עזר Ezer 277 7
עזרא Ezra 278 8
עזרי Ezri 287 8
עזריאל Azriel 318 3
עזריה Azaria 292 4
עטיר Atir 289 1
עטר Atar 279 9
עידו Ido 90 9
עידן Idan 134 8
עיטור Itur 295 7
עילאי Ilay 121 4
עילי Ilay 120 3
עיליי Ilay 130 4
עילם Eylam 150 6
עינב Einav 132 6
עינבר Inbar 332 8
עינם Eynam 170 8
עינן Einan 180 9
עירא Ira 281 2
עירד Irad 284 5
עירון Eron 336 3
עירם Iram 320 5
עירן Iran 330 6
עלאור 425 2
עלאי Ilay 111 3
עלי Eli 110 2
עליז Aliz 117 9
עמוס Amos 176 5
עמי Ami 120 3
עמי חי Ami Chai 138 3
עמיאל Amiel 151 7
עמיהוד Amihud 135 9
עמיחי Amichai 138 3
עמיטל Amital 159 6
עמינדב Aminadav 176 5
עמיעד Amiad 194 5
עמיעז Amioz 197 8
עמיצור Amitzur 416 2
עמיקם Amikam 260 8
עמיר Amir 320 5
עמירם Amiram 360 9
עמירן Amiran 370 1
עמית Amit 520 7
עמיתי Amiti 530 8
עמל Amal 140 5
עמנואל Emanuel 197 8
עמק Emek 210 3
עמרי Omri 320 5
עמרם Amram 350 8
ענאל Anael 151 7
ענב Einav 122 5
ענבר Inbar 322 7
ענג Oneg 123 6
ענהאל Anael 156 3
ענוג Anog 129 3
ענר Aner 320 5
עפר Ofer 350 8
עפרי Ofri 360 9
עציון Etzion 226 1
עצמון Atzmon 256 4
עקיבא Akiva 183 3
ערד Arad 274 4
ערטל Artal 309 3
ערן Eran 320 5
עשאל Assael 401 5
עשהאל Assael 406 1
עתי Atai 480 3
עתיד Atid 484 7
עתיר Atir 680 5
עתניאל Atniel 561 3
עתר Atar 670 4